REGULAMIN LEGNICKIEGO PARKU TENISOWEGO

 1. Administratorem kortów tenisowych jest Legnicki Park Tenisowy s.c. Komosiński, Borowski (dalej: LPT s.c.)
 2. Korty Legnickiego Parku Tenisowego są czynne w godzinach od 08:00 do 21:00. 
 3. Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu, a także do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Rezerwacje kortów przyjmowane są telefonicznie pod numerem 887 725 595, bezpośrednio w biurze lub poprzez aplikację TENIS4U.
 5. Opłatę za pojedynczą godzinę należy dokonać w biurze po zejściu z kortu, zgodnie z aktualnym cennikiem.
 6. Z kortów można korzystać wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia obsługi obiektu.
 7. Rezerwacje jednorazowe można odwoływać najpóźniej na 12 godzin przed grą. W przeciwnym razie osoba rezerwująca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za nieodwołaną godzinę.
 8. Opóźnienie korzystania z kortu, będące wynikiem opóźnionego przybycia przez Klienta, nie zwalnia go z obowiązku dokonania płatności za cały czas rezerwacji kortu.
 9. Administrator obiektu uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik, który dokonał rezerwacji, nie stawi się na korcie tenisowym na 10 minut przed zarezerwowaną godziną oraz nie powiadomi administratora obiektu o możliwym spóźnieniu.
 10. Wejście na kort wyłącznie w obuwiu tenisowym.
 11. Prosimy o zatarcie kortu na 5 min przed upływem czasu.
 12. W sezonie letnim, w przypadku słonecznej pogody, zaleca się polanie kortu przed rozpoczęciem gry.
 1. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut na przygotowanie kortu dla następnych graczy (siatkowanie).
 2. Na kortach obowiązuje obuwie i strój tenisowy.
 3. Zachowanie na korcie nie powinno przeszkadzać osobom grającym na kortach sąsiednich.
 4. Korzystająca\-cy z kortów oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. LPT s.c. nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego punktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.
 5. Korzystająca\-cy z kortów oświadcza, że zapoznała\-ł się z polityką prywatności spółki dostępną pod linkiem: www.kortytenioswe.pl/polityka-prywatnosci i w pełni ją akceptuje.
 6. Korzystająca\-cy z kortów oświadcza, że jest świadoma/-y uprawnień przysługujących Jej/Mu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)”.
 7. Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu, ani też następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych u osób Korzystających z kortów w przypadku, gdy Korzystający nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin na inny termin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej tenisowy lub przyczyny techniczne).
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach lub w szatni oraz ewentualne szkody wyrządzone na pojazdach pozostawionych na naszym parkingu (parking niestrzeżony).
 10. Zabrania się dotykania przez Korzystających wszelkich urządzeń elektrycznych będących wyposażeniem kortów (skrzynek elektrycznych z włącznikami itp.). 
 11. Każda osoba przebywająca na terenie kortów Legnickiego Parku Tenisowego zobowiązana jest do zapoznania się z REGULAMINEM KORTÓW oraz z PROCEDURAMI I ZASADAMI POSTĘPOWANIA NA KORTACH (załączonymi poniżej), zgodnymi z ROZPORZĄDZENIEM Z DNIA 03 MAJA 2020 ROKU w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 12. Niedostosowanie się do wymogów korzystania z kortów określonych w niniejszym REGULAMINIE oraz z PROCEDURAMI I ZASADAMI POSTĘPOWANIA NA KORTACH uprawnia Administratora do odmowy dopuszczenia użytkownika do korzystania z kortu.
 13. Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego REGULAMINU KORTÓW oraz PROCEDUR I ZASAD POSTĘPOWANIA NA KORTACH (patrz: poniżej).

PROCEDURY I ZASADY POSTĘPOWANIA NA KORTCH OBOWIĄZUJĄCE W CZSIE PANDEMII

 • OBOWIĄZUJE LIMIT 4 OSÓB NA KORCIE+TRENER! (+EW.OBSŁUGA, KTÓRA BĘDZIE RÓWNIEŻ WERYFIKOWAĆ LICZBĘ OSÓB NA KORCIE)
 • PRZYCHODZIMY NA OBIEKT W STROJU SPORTOWYM, PONIEWAŻ SZATNIE BĘDĄ ZAMKNIĘTE (POZA WC)
 • DEZYNFEKCJA RĄK DLA WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH OBIEKT JEST OBOWIĄZKOWA! PŁYNY DOSTĘPNE SĄ NA KAŻDYM KORCIE
 • GRĘ KOŃCZYMY 15 MINUT PRZED CZASEM, ŻEBY ZASIATKOWAĆ KORT I BEZKONTAKTOWO WYMIENIĆ SIĘ Z NASTĘPNYMI GRACZAMI
 • OBOWIĄZUJE KORZYSTANIE Z MASECZKI OCHRONNEJ NA TERENIE OBIEKTU DO MOMENTU DOTARCIA NA KORT ORAZ PODCZAS JEGO OPUSZCZANIA (NA KORCIE NIE MA OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA TWARZY MASECZKĄ,). JEDYNIE GRUPY DZIECIĘCE DO 10 LAT SĄ OBOWIĄZANE DO ZAKRYWANIA TWARZY RÓWNIEŻ W TRAKCIE ZAJĘĆ
 • DO ODWOŁANIA OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZEBYWANIA NA OBIEKCIE RODZICÓW ZAWODNIKÓW

DODATKOWO:

 • ZALECAMY PŁATNOŚCI METODAMI BEZGOTÓWKOWYMI (KARTY PŁATNICZE, BLIK)
 • PROSIMY O KORZYSTANIE TYLKO I WYŁĄCZNIE Z OSOBISTEGO SPRZĘTU TRENINGOWEGO (BRAK MOŻLIWOŚCI WYPOŻYCZENIA RAKIET I PIŁEK)
 • PIŁKI POWINNY BYĆ OZNACZONE I PRZYPORZĄDKOWANE TYLKO DO DANEGO KORTU
 • PIŁKI ZBIERAMY TYLKO TUBAMI BĄDŹ PRZY UŻYCIU RĘKAWICZEK OCHRONNYCH!
 • REKOMENDUJEMY SYSTEMATYCZNE ODKAŻANIE RĄK (NP. CO 15 MINUT) – KAŻDY KORT BĘDZIE ZAOPATRZONY W PŁYNY DEZYNFEKUJĄCE
 • PROSIMY O NIEZMIENIANIE STRON KORTU W CZASIE GRY
 • PROSIMY O NIEPODAWANIE SOBIE RĄK NA KONIEC GRY
 • ZALECAMY UTRZYMYWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI (W CZASIE PRZERWY 2 METRY, A PODCZAS GRY 5 METRÓW)
 • PO ZAKOŃCZENIU GRY REKOMENDUJEMY NIEZWŁOCZNE OPUSZCZENIE OBIEKTU (NIEGROMADZENIE SIĘ)

PROSIMY O JAK NAJBARDZIEJ UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ I WDROŻENIE POWYŻSZYCH PROCEDUR I ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH NA NASZYM OBIEKCIE. Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ GRY!!!